กำหนดเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2559

กำหนดเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2559

– นักเรียน ม.1 ม. 4 และปวช. เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียน
(แต่งกายชุดนักเรียน) อบรมแบบไปเช้า เย็นกลับ

‪#‎ชุดที่‬ 1 วันที่ ุ6-7 พ.ค.2559

ม.1/1   ม.1/3   ม.1/5   ม.1/7   ม.1/9   ม.4/2

ม.4/4  ม.4/6  ม.4/8

และปวช.1/2(อิเล็กฯ)

#‎ชุดที่ 2 วันที่ ุ8-9 พ.ค.2559

ม.1/2   ม.1/4   ม.1/6   ม.1/8  

ม.4/1   ม.4/3   ม.4/5   ม.4/7

และปวช.1/1(คอมฯ)

– วันที่ 12 พ.ค. 2559 นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน รับใบสำคัญเพื่อรับอุปกรณ์การเรียน
– วันที่ 13 พ.ค. 2559 นักเรียนทุกระดับชั้นรับอุปกรณ์การเรียน
– วันที่ 1ุ6 พ.ค. 2559 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559