การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

โรงเรียนปรางค์กู่ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 12 กันยายน 2562

การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดศรีสะเกษ) วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด