การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนปรางค์กู่ สมพ.28
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr