การแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 3

การแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 3
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
จัดโดย ศูนย์เครีอข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนปรางค์กู่ สมพ.28
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด