ผลการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561

ผลการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน สพม.28

คลิกดูประกาศผลการแข่งขัน