การแข่งขันทักษะภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น 2561

การแข่งขันทักษะภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
วันที่ 19 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่น โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด