การแข่งขันทักษะความสามารถทางศิลปะดนตรี วิชาการ

การแข่งขันทักษะความสามารถทางศิลปะดนตรี วิชาการ
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ คุณธรรม นำเสนอผลงาน IS บูรณาการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงและวันตรุษจีน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร