การแข่งขันขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือก ระดับศูนย์เครือข่าย

การแข่งขันขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือก ระดับศูนย์เครือข่าย
วันที่ 26 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด