การเยี่ยมเยียนพิจารณาสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การเยี่ยมเยียนพิจารณาสถานศึกษา
เพื่อขอรับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนปรางค์กู่
วันพฤหัสบดีที่  22  สิงหาคม  2562
ณ  หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด