การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง -รุ่นใหญ่

Spread the love
 
การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่
ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564
ณ โรงเรียนปรางค์กู่


คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด