การอบรมการใช้โปรแกรม Prangku School.online

ดร.สุชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมการใช้โปรแกรมPrangku School.online เพื่ออบรมพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนปรางค์กู่ในการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

https://web.facebook.com/media/set/?vanity=100009585729898&set=a.2896132067382956