การอบรมการสร้างเครื่องบินวิทยุบังคับ 2 ช่องสัญญาณ

 การอบรมการสร้างเครื่องบินวิทยุบังคับ 2 ช่องสัญญาณ

     วันที่ 10-11 ธันวาคม 2563 โรงเรียนปรางค์กู่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องบินวิทยุบังคับ 2 ช่องสัญญาณ ในโครงการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ ห้องจินตนาการ โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด