การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2562

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัคร