การประชุมสัญจร ผอ.เขตพบเพื่อนครูสหวิทยาเขตปรางค์กู่

การประชุมสัญจร ผอ.เขตพบเพื่อนครูสหวิทยาเขตปรางค์กู่
16 พฤศจิกายน 2565
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่