การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 1/2560

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน Classroom Meeting 1/2560

24 มิถุนายน 256 ….การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน Classroom Meeting ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 โดยมีนายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ …
โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์กู่ สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนปรางค์กู่
และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี …..
โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีการประชุมในหอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย และมีการพบปะระหว่างครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียนในห้องเรียน เพื่อคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียน เพื่อประสานงานระหว่างครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด