การนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563 จากสพม.28

การรับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชี้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
โดยมี นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงาตเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr