การนิเทศ กำกับ ติดตาม สพม.28 ภาคเรียนที่ 2/2560

การนิเทศ กำกับ ติดตาม สพม.28 ภาคเรียนที่ 2/2560

การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552

นโยบาย และจุดเน้น สพม.28
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด