การถ่ายทำวงโปงลางจาก NBT

การถ่ายทำวงโปงลางจาก NBT

การเผยแพร่การแสดงวงโปงลางโรงเรียนปรางค์กู สถานีโทรทัศน์ NBT
เดินทางมาถ่ายทำการแสดงจากวงโปงลางโรงเรียนปรางค์กู่
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

โดยมีการสัมภาษณ์ นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ 
นางพเยีย  ห้วยจันทร์ ครู ผู้ควบคุมวงโปงลางโรงเรียนปรางค์กู่
สัมภาษณ์นักเรียนวงโปงลางโรงเรียนปรางค์กู่ และตัวแทนชุมชน
โดยมี นายคุณาพจน์  คลธา  ครูโรงเรียนปรางค์กู่เป็นผู้ควบคุมวงโปงลาง

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด