การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19
และพิธีมอบทุนการศึกษา
โดย นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการศึกษา
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
โดยมีนายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่
และดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
และคณะ
มาร่วมให้การต้อนรับ 

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด