ประกาศ โรงเรียนปรางค์กู่ การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ


ประกาศ โรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด

คลิกเพื่อดูประกาศ