กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

🔵🟣🔵🟣🔵🟣🔵🟣ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ระบบคลังเก็บเอกสารงานวิชาการ(Google Drive)


📣แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์

- นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 1-5 พ.ย. 65
- ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พ.ย. 65
- ลงทะเบียนเลือกชุมนุม(ออนไลน์)วันที่ 3-4 พ.ย. 65

📅ปฏิทินงานวิชาการ