กฐินสามัคคีโรงเรียนปรางค์กู่ทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์บ้านโจด

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมกับชาวบ้านโจด ทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์บ้านโจด ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ยอดกฐินรวมทั้งสิ้น 70,829 บาท