กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-STAR

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-STAR
คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่
ร่วมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-STAR
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ณ วัดนาครินทร์ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด