กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

Spread the love

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546