ประกาศการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศการเปิดเรียนแล

Read more

แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ครั้งที่2

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

คณะกรรมการสถานศึกษาข

Read more

โรงเรียนปรางค์กู่ขอแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

โรงเรียนปรางค์กู่ ขอ

Read more

📢 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล โรงเรียนปรางค์กู่

ประกาศ ประกวดราคาจ้า

Read more