ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ โรงเรียนปรางค

Read more

การประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปรางค์กู่ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)

การประกวดราคาเช่าเคร

Read more

ประกาศการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศการเปิดเรียนแล

Read more

แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ครั้งที่2

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

คณะกรรมการสถานศึกษาข

Read more

โรงเรียนปรางค์กู่ขอแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

โรงเรียนปรางค์กู่ ขอ

Read more

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล โรงเรียนปรางค์กู่

ประกาศ ประกวดราคาจ้า

Read more