🆕ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

โรงเรียนปรางค์กู่ ปร

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนปกติ ในระดับชั้นม.1, 4 และปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกน

Read more

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

ประกาศ ห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 แผนวิทย์-คณิต ปวช.1สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ห้องสอบและราย

Read more

ประกาศ ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ชั้นม.1 และม. 4 เฉพาะแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 ส่งสำเนา ปพ.1

ประกาศ ให้นักเรียนที

Read more

ประกาศเปลี่ยนแปลงเรื่องการสอบคัดเลือกม.1 ม.4 และปวช.1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงเรื

Read more

ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้น ม.2 และชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการจัดห้องเร

Read more