📢 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 216 ล โรงเรียนปรางค์กู่

ประกาศ ประกวดราคาจ้า

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more

ประกาศ โรงเรียนปรางค์กู่ การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศ โรงเรียนปรางค

Read more