คำสั่งที่ 157/2559 แต่งตั้งอเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

คำสั่งโรงเรียนปรางค์

Read more

คำสั่งที่ 130/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2559

คำสั่งโรงเรียนปรางค์

Read more