โรงเรียนสนมวิทยาคาร ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม และสวนพฤษศาสตร์

Spread the love

โรงเรียนสนมวิทยาคาร ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม และสวนพฤษศาสตร์

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ได้นำคณะครู นักเรียน ผู้นำศาสนา มาศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม และสวนพฤษศาสตร์

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr