รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน

Spread the love

รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน

นางสาวช่อผกา บุญประกอบ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย
ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ณ หอประชุมสพป.ศรีสะเกษ เขต3

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr