แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560


คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่    109 / 2560
เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  


คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th