รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ข้อมูลจากฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ข้อมูลวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.ต้น
คลิกดาวโหลดไฟล์ EXCEL       คลิกดาวโหลดไฟล์ PDF

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.ปลาย
คลิกดาวโหลดไฟล์ EXCEL       คลิกดาวโหลดไฟล์ PDF

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th