คำสั่งหน้าที่เวรประจำวัน 1/2560


คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่   116 / 2559
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึกษา 2560


ดาวโหลดไฟล์คำสั่ง

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th