กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2560

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2560
โรงเรียนปรางค์กู่ ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขาบูชา 
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
โดยแบ่งออกเป็น 3 สาย ณ วันศรีปรางค์กู่  วัดระกา และวัดบ้านพิมาย

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th