รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2560

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2560
(ข้อมูลวันที่ 7 พฤษภาคม 2560)

ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6
ชั้น ปวช.1-3

 

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th