งบรายเดือน มีนาคม 2560

งบรายเดือน มีนาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400674 โรงเรียนปรางค์กู่

งบรายเดือน มีนาคม 2560 ดาวโหลด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th