ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ม.4 ปวช.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ม.4 ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
————————-
นักเรียนชั้น ม.1 สอบวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-11.30 น.
ดาวโหลดประกาศ     ดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

นักเรียนชั้น ม.4 สอบวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00-11.30 น.
ดาวโหลดประกาศ     ดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

นักเรียนชั้น ปวช.1 สอบวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00-11.30 น.
ดาวโหลดประกาศ     ดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th