เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีกศ.2559

โรงเรียนปรางค์กู่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559
วันที่ 10-11 มีนาคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนปรางค์กู่

« 1 ของ 7 »

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th