การก่อสร้างอาคารเรียนศิลปะ ระยะ 2

การก่อสร้างอาคารเรียนศิลปะ ระยะ 2
โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างจากการจัดทำผ้าป่า
“อาคารศิลป์ ถิ่นปรางค์กู่”

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th