การก่อสร้างอาคารเรียนศิลปะ ระยะ 2

Spread the love

การก่อสร้างอาคารเรียนศิลปะ ระยะ 2
โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างจากการจัดทำผ้าป่า
“อาคารศิลป์ ถิ่นปรางค์กู่”

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr