เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีกศ.2560

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
วันที่  15 กุมภาพันธ์  2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย 
จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน

 

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th