ประเมินครูผู้ช่วย

โรงเรียนปรางค์กู่ ประเมินครูผู้ช่วย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
โดยมี รองยอดยิ่ง  จันทะดวง เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้

« 1 ของ 2 »

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th