มอบเกียรติบัตร คนดีศรีปรางค์กู่

มอบเกียรติบัตร คนดีศรีปรางค์กู่

นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดี โดยเก็บสิ่งของ เงิน ได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนปรางค์กู่

ดำเนินการโดย ฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th