ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ ม.ค.60

krut1
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาการ

ประกาศโรงเรียนปรางค์กู่
pdf

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th