กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559

กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559
วันที่ 26-30 ธันวาคม  2559
ณ สนามกีฬาโรงเรียนปรางค์กู่

« 1 ของ 10 »

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th