คำสั่งแม่บทโรงเรียนปรางค์กู่ ที่ 123/2559

คำสั่งแม่บทโรงเรียนปรางค์กู่

schoolkamsangschoolkamsang2 schoolkamsang3

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th