คำสั่งที่ 157/2559 แต่งตั้งอเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

krut1
คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่ ๑๕๗
/ ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


คำสั่งเวร เดือน มิถุนายน 2559
pdf

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th