รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 1/2559

ประกาศแจ้งการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
————————————

ประกาศแจ้งการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28
เลื่อนการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
จากวันที่ 13 พ.ค. 2559 มาเป็น วันที่ 16 พ.ค. 2559
‪#‎วันที่‬ 12 พ.ค. 2559 มาลงทะเบียนเรียนตามปกติ
‪#‎เอกสารที่นำมาจะแจ้งในวันที่‬ 12 พ.ค. 2559 ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
‪#‎แต่งกายชุดนักเรียนให้ถูกระเบียบ‬
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.prangku.ac.th

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th