คำสั่งที่ 126/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหม่

คำสั่งที่ 126/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหม่

krut1
คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่ ๑๒๖ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
………………………………………………

คำสั่งค่ายอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่2559
pdf

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th