คำสั่งที่ 157/2559 แต่งตั้งอเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

คำสั่งโรงเรียนปรางค์

Read more

รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 1/2559

ประกาศแจ้งการรับเงิน

Read more

คำสั่งที่ 130/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2559

คำสั่งโรงเรียนปรางค์

Read more

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2559

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่าย

Read more

เผยแพร่ผลงาน นางสาวเบญจมาศ สมควร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผ

Read more

รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

ประกาศโรงเรียนปรางค์

Read more