การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

18260_1676373915916559_7386426029438597902_n

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ E-mail :: kruwuttktr2014@gmail.com E-mail :: admin@prangku.ac.th E-mail :: t713@prangku.ac.th